Your current position: Home > About CAE > Administration > Leadership

Leadership

GAO ZHENHAI
DEAN 
     

 

 

HUANG ZHONGHUA
CPC SECRETARY

 

 

 

HU ZHONGWEI
DEPUTY SECRETARY OF CPC

 

 

NIE LUSONG
DEPUTY DEAN/DEPUTY SECRETARY OF CPC

 

 

 

WANG ZHONGSHU
DEPUTY DEAN

 

 

 

HU XINGJUN 
DEPUTY DEAN

 

 

 

ZHU BING 
DEPUTY DEAN

 

 

  、

LIN HAILAN 
DEPUTY DEAN